top of page

Objectieven

De objectieven van ANADE zijn ervoor te zorgen dat elk kind zich kan ontwikkelen in zijn eigen omgeving. Vaak moet het zijn eigen leefwereld trotseren of ondergaan: ontwortelde familiale kring, verarmde omgeving, conflictsituatie of andere omstandigheden. 


Anade wil het ontredderde kind of de ontredderde puber helpen bij het vinden van een belangstelling die hem boeit, een hobby, een passie waardoor zijn persoonlijkheid kan openbloeien en groeien.

 

Ieder kind dat in zijn prille kinderjaren onrecht, uitsluiting, en mishandeling ondergaat maakt kans om een opstandig kind of een opstandige puber te worden. Een kind de mogelijkheid bieden om zich de gemeenschappelijke waarden eigen te maken waarmee het de volwassen leeftijd kan bereiken is één van de nagestreefde doelstellingen.
 

Een kansarm kind helpen dat in schrijnende armoede opgroeit betekent hem toestaan om:

  • Naar school te gaan door schoolboeken en schoolmateriaal voor hem te kopen

  • Zich te voeden op regelmatige tijdstippen door hem schoolmaaltijden aan te bieden

  • Deel te nemen aan sportactiviteiten voorzien door de school of een sport te beoefenen in clubverband

  • Open te bloeien tijdens de bos-, zee- of sneeuwklassen, deel te nemen aan vakantiekampen of een hobby te ontwikkelen.

bottom of page