top of page

Wie zijn we?

Anade België, onder de hoge bescherming van H.K.H. Prinses Astrid, werd opgericht in 2019.  ANADE vindt haar oorsprong in AMADE BELGIE.

 

Amade België werd gesticht in 1966 en was de oudste telg van l'Association Mondiale des Amis de l'Enfance (A.M.A.D.E.) die opgericht werd in 1964 door Prinses Grace van Monaco. Zij verzocht al enige tijd geleden haar dochterverenigingen om van naam te wijzigen...

De Monegaskische vereniging wilt zich thans profileren in de zogenaamde ‘tiers monde’.

ANADE komt uit het Burmees (zie Wikipedia); het gevoel van ANA houdt empathie, gastvrijheid, aandacht voor de ander, vrijgevigheid, bewust handelen,... en zoveel meer in. Zo kunnen we het basisgedachtegoed van AMADE België/Belgique laten verder leven met een heel kleine nuance, door de omstandigheden, hierboven omschreven

 

Psychiater Prof. Peter Adriaenssens meldde dat één op tien kinderen onder de armoedegrens leeft, bij ons (le Quart Monde). Zeer veel kinderen leven ook vandaag nog in zeer moeilijke omstandigheden, niet alleen financieel maar ook in onveilige omstandigheden.

ANADE ijvert voor het welzijn van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij ondersteunt en helpt diegenen die het moeilijk hebben zowel op financieel als op familiaal vlak en houdt hierbij rekening met ieders persoonlijkheid en eigenheid. We hopen bij te dragen aan het welzijn van deze kinderen zodat ze niet meegesleept worden in marginaliteit en, erger de criminaliteit. We willen die families een ruggesteun bieden zodat deze kinderen kunnen opgroeien tot volwaardige volwassenen.
 

ANADE blijft nauw samenwerken met de Dienst Sociale Zaken en Verzoeken van Zijne Majesteit de Koning.

Met dit vooruitzicht werkt Anade ook actief samen met onder andere de OCMW’s, de sociale assistenten en de jeugdrechters, alsook alle andere organisaties die in eerste linie geconfronteerd worden met deze problematiek zonder onderscheid van ras, nationaliteit of religie en in totale onafhankelijkheid.

ANADE is uitsluitend gebaseerd op vrijwilligerswerk. De organisatie ontvangt geen enkele subsidie en is bijgevolg volledig aangewezen op de vrijgevigheid van haar leden en sympathisanten evenals op de winsten die voortvloeien uit evenementen die zij organiseert.
 

De werking van ANADE is regionaal en komt tegemoet aan de specifieke noden van de regio waarin ze actief zijn.

Het doel van al onze regionale afdelingen is "de ogen van deze kwetsbare kinderen te laten stralen".

Prinses Astrid door Anade

Portrait painting: Peter Engels
www.peterengels.eu

bottom of page