top of page

Woord van de voorzitter

1 kind op 5 groeit op in armoede of riskeert in armoede te komen. 500.000 kinderen  in België groeien op zonder de nodige financiële middelen om zelf te voorzien in de basisbehoeften.

 

Anade is een vereniging van geëngageerde vrijwilligers.

 

We zijn ervan overtuigd dat elk kind recht heeft op gezonde leefomstandigheden, voldoende voedsel, degelijk onderwijs en vrijetijdsbesteding.

 

Als vrijwilligersvereniging, die afhankelijk is van giften, zijn we er ons bewust van dat we geen structurele oplossingen kunnen aanbieden. Wel kunnen we inspringen daar waar het reguliere circuit niet tussenkomt of waar kinderen tussen de mazen van het net dreigen te vallen.  We hopen te kunnen helpen in dringende situaties. Belangrijk hierbij is dat onze hulp terecht komt op de juiste plaats. Daarom werken we  nauw samen met scholen, OCMW’s, Departement Verzoeken en Sociale Zaken van Zijne Majesteit de Koning.

 

Onze kinderen hebben uw hulp nodig. U kan het leven van een kind veranderen.

 

We danken u voor uw steun.

 

 

Kristin Verhaegen,

Nationaal voorzitter

bottom of page