top of page

Ondersteun ons

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit en transparantie, bevorderen van solidariteit, respect voor diversiteit, pluralisme en onafhankelijkheid zijn haar belangrijkste waarden.

Onze visie voor de toekomst? In België onze activiteiten op alle niveaus verankeren: zowel op lokaal, regionaal als federaal niveau. In Europa KBF verder op de kaart zetten en internationaal een belangrijke speler worden in grensoverschrijdende filantropie – mede dankzij onze KBF Family: KBFUS en KBF Canada, en via ons partnerschap met Give2Asia.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

(bron: https://www.kbs-frb.be/nl/missie-visie-waarden )

KB_edited.png

Hoe kan u ons helpen?

Een gift schenken

Uw gift kan gestort worden op rekening nummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting,
met de gestructureerde mededeling ***623/3622/20038*** Of klik op onderstaande knop voor een schenking.

 

Giften gestort op de rekening van het Fonds vrienden van ANADE bij de Koning Boudewijnstichting geven recht op een belastingvermindering van 45%.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan: 10% van het totale netto inkomen. 

 

Het fiscaal attest voor het totaal van uw giften aan het Fonds wordt u eind februari van het daaropvolgend jaar bezorgd. Schenkers die in Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Denemarken wonen en die het Fonds willen steunen, kunnen hun giften rechtstreeks overmaken aan de Stichting en tegelijk genieten van alle belastingvoordelen in het land waar ze verblijven. Dat komt doordat de Koning Boudewijnstichting in deze vier landen ook erkend is. Het 

attest voor het totaal van uw giften aan de Stichting wordt u eind februari van het daaropvolgend jaar bezorgd.

 

 

Een legaat nalaten

Jouw nalatenschap helpt kinderen in België

 

Een legaat is een onderdeel van je testament waarin je een voorwerp of een som geld nalaat aan een persoon of een goed doel. Met een legaat kan je een kind of verschillende kinderen een stapje vooruit helpen, ook als je er niet meer bent. Een legaat aan ANADE schenkt kinderen die opgroeien in armoede een betere toekomst.

 

In Vlaanderen zijn sinds 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en erfbelasting voor giften aan goede doelen verlaagd naar 0%.

De invoering van het nultarief voor legaten en schenkingen betekent dat er geen erfbelasting meer geldt wanneer je ANADE opneemt in je testament. Je legaat of schenking komt 100 procent bij ANADE terecht. 

 

Voor Brussel en Wallonië blijven de geldende tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Lid worden

Lidgeld bedraagt €50. 

Wenst u lid te worden van de VZW Anade, gelieve voor meer informatie de voorzitter te contacteren. 

E-mail: K.verhaegen@skynet.be of Tel: 0477/74.05.79

bottom of page